Isis is de godin met de 10.000 namen, zij is die Ene, die Alles is: Una, quae es omnia, Dea Isis

De Godin Isis met haar zoon Horus aan de borst wordt doorgaans aangeduid als een Isis lactans (een voedende Isis). De koehorens met de volle maan/zon ertussen is het hiëroglief voor baarmoeder. Ook Hathor en andere moedergodinnen konden deze hiëroglief dragen omdat het een teken van moederschap was. Dit oerbeeld, een voedende Moeder met Kind, gaat terug tot prehistorische tijden. Wij kennen haar vandaag de dag als een Maria lactans. In mijn artikel “Hoe kwam Isis buiten Egypte” heb ik geschreven hoe de komst van het christendom als staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk er in de 4e eeuw voor heeft gezorgd dat Isis is overgegaan in Maria.

De monotheïstische godsdiensten hebben als doel dat Zij met de 10.000 namen vergeten wordt. Na lang genoeg herhalen ( = bevestigen = bestendigen) is Isis in de vergetelheid geraakt en zijn er anno 2015 werkelijk mensen die menen dat Isis de naam van een terroristische organisatie is. Ongelooflijk! Isis is de naam van de Egyptische godin, de Grote allesomvattende Moeder. Ik weiger de naam van de Moeder Gods te misbruiken om een terroristische organisatie aan te duiden! Alle meisjes die Isis heten, wees trots op jouw naam. Het is een eer om naar deze godin vernoemd te zijn.

In het christendom is de herinnering nog aanwezig in de Isis lactans. Want hoe duidelijk wil je het hebben? Isis was de grote moedergodin van Egypte en haar religie heeft zich ook over Europa verspreid. Op het moment dat het christendom staatsgodsdienst wordt bij de Romeinen kan men niet om Isis heen. Daarom komt de figuur Maria naar voren en wordt ineens de moeder van Jezus belangrijk. Isis lactans heet voortaan Maria lactans.

In de nieuwe uitgave van mijn boek Het Parijs van Isis zal ik dieper ingaan op de overgang van Isis naar Maria.

© 2015 Karin Haanappel

Parijs, de stad waar de Godin Isis haar naam aan heeft gegeven, de stad van regeneratie en wedergeboorte. De stad waar de donkere aardemoeder geboorte geeft aan haar Lichtkind. 
Door de eeuwen heen heeft Parijs aanslagen meegemaakt, altijd is zij als een Phoenix eruit verrezen. Dat zal zij ook nu doen. De stad van Isis is onverwoestbaar! 
Liefde en koesteringen voor hen die de boottocht over ‘het plein des doods’ moeten maken. Kom tot rust in de Elysische velden. Voor hen die achterblijven, troost en sterkte en zing voor hen die hebben moeten vertrekken. Ratelen, zingen, drummen … zoals Isis deed voor Osiris. Liefde overwint alles.

©  Karin Haanappel
14 november 2015